Lämna synpunkt, ställ en fråga eller gör en felanmälan

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter i form av klagomål och beröm eller ge förslag på hur vi kan förbättra oss. Du kan också ställa en fråga om något du undrar över som rör kommunens verksamheter eller göra en felanmälan. Det ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten, därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker!

Återkoppling
För att få återkoppling måste du logga in.

Offentlighet och sekretess
Din synpunkt eller ditt förbättringsförslag blir en inkommen handling och kan därmed komma att bevaras hos ansvarig nämnd i kommunen och begäras ut av allmänheten.

Fråga om inloggning

Du måste logga in om du vill ha återkoppling!

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa