Utflyttning av elev i förskoleklass eller grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl utflyttning av elev i förskoleklass eller grundskola.

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa