Inflyttning av elev i förskoleklass, grundskola eller Introduktionsprogrammet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl inflyttning av elev till förskoleklass, grundskola och Introduktionsprogrammet.

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift.

Överlämning från lämnade skola kommer ske i enlighet med kap 3 § 12j Skollagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa