Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksfärdtjänst tillämpas för resor inom Sverige, där minst en av adresserna ligger utanför området för den kommunala färdtjänsten, och bedöms enligt Lag om riksfärdtjänst (1997:735). Riksfärdtjänst avser ersättning för reskostnader till personer som, till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder, inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller resa utan ledsagare. Utgångspunkten är alltid resa med allmänna kommunikationer.

Efter inskickad ansökan kan vi komma att begära in ytterligare handlingar eller uppgifter, exempelvis läkarutlåtande.
 
Ansökan om riksfärdtjänst sker för varje enskild resa och måste inkomma senast 15 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger (påsk, midsommar, jul, nyår) är handläggningstiden 20 arbetsdagar. 
  
För mer information om riksfärdtjänst se här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa