Ansökan om tillstånd till färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänsten riktar sig till personer som på grund av funktionshinder som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst är en särskilt anpassad kollektivtrafik och bedömning av rätten till färdtjänst görs enligt Lag om färdtjänst (1997:736). 
 
Efter inskickad ansökan kan vi komma att begära in ytterligare handlingar eller uppgifter, exempelvis läkarutlåtande. Hembesök kan också bli aktuellt. 
 
När ansökan skickats in påbörjas handläggning av ärendet så snart som möjligt. Handläggningstiden är upp till 15 arbetsdagar från det att ansökan är komplett och eventuellt läkarutlåtande har inkommit. Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren och julen, då våra handläggare har semester vissa veckor.
 
För mer information om färdtjänst se här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa