Ansökan om skolskjuts - Hjo, Tibro, Karlsborg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts för  elever i Tibro, Hjo och Karlsborg.

Kräver digital signering. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares signaturer.

Denna e-tjänst används för skolskjuts för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Färdvägens längd
Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats. För avståndsregler se kommunens hemsida, klicka här.

Trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. 

Tibro kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Färdvägens längd
Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats. För avståndsregler se kommunens hemsida, klicka här.

Trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. 

Karlsborg kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Färdvägens längd
Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats. För avståndsregler se kommunens hemsida, klicka här.

Trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa