Nybyggnadskarta - Beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan är ett hjälpmedel vid projektering och är ett kvalitetsgranskat kartunderlag som krävs inför bygglovsprövning. Nybyggnadskartan behövs i regel för nybyggnation inom samlad bebyggelse. Kartan ska bifogas i ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan kommer att levereras 1-3 veckor efter mottagen beställning. Kostnaden för kartan beror på vilken typ du beställer.

För mer info om kartor och kostnader, besök vår hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa