Bostadsanpassning - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning.  Med bidraget kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Mer information hittar du på: Bostadsanpassning - Tibro Kommun

Till din ansökan behöver följande bilagor bifogas för att ärendet ska kunna handläggas:

  • Intyg från medicinskt sakkunnig som styrker behoven av bostadsanpassning.
  • Ägare medgivande. Samtliga ägare ska lämna medgivande till sökta åtgärder om inte sökanden ensam äger sin bostad
  • Fullmakt. Om sökanden saknar förmåga att själv driva sitt ärende

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation