Ansökan utföra utstakning nybyggnad/tillbyggnad

LÄS MER

Om någon annan än kommunen ska utföra utstakningen, ska ansökan om tillåtelse att utföra utstakning lämnas in till kommunen. 

Mätningsteknisk färdighet enligt HMK 
Rekommendation: examen från mätningsteknisk utbildning på minst 2 år samt praktisk erfarenhet i minst 2 år. Den sammanlagda summan ska uppgå till minst 5 år. 

Genom signeringen förbinder jag mig att vara ansvarig för utstakningen samt att kalla berörda grannar och leverera utsatta plan- och höjddata till kommunen snarast efter utstakningen. 

Frågor om e-tjänsten

Bengt Friberg
bengt.friberg@tibro.se
050418151

Personuppgiftsansvarig

Peter Legendi
peter.legendi@tibro.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa